. Mám za to, Živote, že po sobě necháváš mnoho smrtí; bezpochyby i já zemřel, a to nejméně desettisíckrát předtím..
 


 Na samém konci

30. ledna 2008 v 15:52 | J. H. Krchovský |  básničky

Trest za pýchu

8. srpna 2007 v 15:51 | Charles Baudelaire |  básničky
Za oněch krásných dob, kdy kvetlo Bohosloví,
žil jistý učenec, jenž přesvědčoval slovy,
a pověst vypráví, že za slavnostní mše,
- když zase promluvil zlým lidem do duše,

Kam dál