. Mám za to, Živote, že po sobě necháváš mnoho smrtí; bezpochyby i já zemřel, a to nejméně desettisíckrát předtím..

Duben 2006


woo-doo

30. dubna 2006 v 13:00 magie
Jako Woodoo se označuje,že ovlivňujete vámi vybranou osobu a to tím způsobem, že vyrobíte loutku (panenku) a do určitých míst pícháte například špendlíky. Každá místa něco znamenají (třeba oblast srdce-láska.. atd.).Můžou se také svázat dvě loutky k sobě pro lásku..
Hodně důležité je mít nějakou bližší věc dané osoby - vlasy, nehet aj., aby to opravdu fungovalo.Ovšem musíte brát v úvahu, že je to dost nebezpečné, jestli to uděláte správně a když to bude fungovat.To už nemluvím o známém pořekadlu: "Co zlého bližnímu svému i dalekému uděláš,třikrát se ti to vrátí!"
..před samotným obřadem musíš mít připraveno ještě následující:
Jednu čistou, ještě nepoužitou svíci - nejlépe je černá. Nemáš-li černou, zabal ji alespoň do poloviny do černého papíru; dále potřebuješ kus plochého dřeva - (v žádném případě nic umělého!) nebo větší plochý kámen. Ten lze nahradit dlažbou. Na to pak položíš onen věnec z proutí, doprostřed něj polož loutku a zapal svíci.
Pak vezmi něco ostrého - jehlu, špendlík.. a zvolna vbodni - buď přímo do části těla, kam směřuješ své přání ohledně jeho trápení, nebo jen symbolicky do srdce, do hlavy.A přitom opakuj: "aby tě srdce bolelo (stejně jako mě)… aby tvoje hlava byla plná trápení…(stejně jako má)"
každou ránu zasyp oním připraveným popelem a navrch zakápni voskem ze svíce - aby tvůj zásah byl opravdu jištěn. Při každém vbodnutí opakuj zaklínadlo.
Počet bodnutí není omezen, můžeš postupně přidávat. Do deseti dnů by se tvé oběti mělo přitížitFragment

27. dubna 2006 v 21:29 | George Gordon Byron |  básničky
Až sbor mých předků do své vzdušné síně,
po smrti, kterou uvítám, mne přijme,
až nehmotný se budu s větrem plavit,
úbočí hor jak mlžný opar zdravit.
Nechť tam, kde vrátila se země zemi,
dát pomník nikdy neodváží se mi.
Ne nápis na hrob, chlubný jako páv,
jen moje jméno buď můj epitaf.
Jestliže ctí to neověnčí rov,
čím by byla chvála plná slov.
Jen moje jméno, jméno živým připomenu:
jím vzpomínán chci být, či zapomenut.Deprese

20. dubna 2006 v 15:56 deprese
Epidemie deprese
Každý druhý člověk trpí někdy během svého života závažnými duševními problémy. Podle celosvětových statistik se mezi deseti nejčastějšími zdravotními příčinami invalidity vyskytuje pět z oblasti psychiatrie. A na prvním místě mezi nimi stojí poruchy nálady, zejména deprese.
Způsobuje ji mnoho příčin, například významně stresující životní události, ztráta blízkého člověka či sociálních jistot, tělesné onemocnění, ale i genetické faktory či biochemické změny v mozku.Deprese postihuje lidi z nejrůznějších oblastí života. Mezi slavné lidi trpící depresí patřili i Cézanne, Modigliani, van Gogh, ale i Churchil, Hemingway, Dostojevskij, Kafka či filozofové jako Nietzche či Marx.Není tedy divu, že vědci na celém světě se snaží nalézt takové léky, které by odstranily, nebo alespoň zmírnily symptomy deprese doprovázené úzkostí.

rozdělení

20. dubna 2006 v 15:24 drogy
Cannabinoidy - hašiš, marihuana, hašišový olej
Nejsnáze dostupná nelegální droga u nás je konopě setá, která se užívá jako marihuana a hašiš. Všechny formy marihuany mají negativní fyzické a duševní účinky. Je to např. zvýšení srdečního tepu, krví podlité oči, sucho v ústech a v krku a zvýšená chuť k jídlu. Užívání marihuany většinou zhoršuje nebo krátkokobě omezí paměť a chápavost, může změnit pojem o čase, a to v obou rovinách. Patnáct minut se může uživateli této drogy jevit jako hodina nebo pět minut. Účinky marihuany jsou závislé na okolí, náladě nebo společnosti. Zvláště stresové situace mohou vyvolat až depresivní stavy. Dále ovlivňuje úlohy, které vyžadují soustředěnost a koordinaci pohybů. Motivace a schopnost poznávání mohou být též pozměněny, což ztěžuje získávání nových vědomostí. Při delším užívání se může rovněž objevit paranoia či psychóza.
Protože kuřáci marihuany často vdechují nefiltrovaný kouř hluboce a potom jej drží v plicích co nejdéle, marihuana poškozuje plíce a plicní systém. Marihuanový kouř obsahuje více rakovinotvorných látek než tabákový kouř.
Psychická závislost se projevuje v pozdější fázi vyžadováním více a více drogy k dosažení stejného účinku.
Vedlejší produkty marihuany se ukládají v játrech, plicích, mozku, slezině, mízních tkáních a pohlavních orgánech.magické symboly

20. dubna 2006 v 12:25 magie
Kříž - Spojuje dva protiklady, a to jak horizontálně, tak vertikálně: nebe a zemi; život a smrt; světlo a tmu. Někdy se lze setkat s křížem jako znakem stromu života, což souvisí s předkřesťanským uctíváním přírody (zejména stromů). Křesťanský kříž je základním symbolem křesťanů. Symbolizuje Krista, který se obětoval za lidstvo. Je často používán jako magické zaklínadlo. Ankh je v současnosti velmi populární. Tento egyptský znak reprezentoval kříž života. Představuje posvátnou tradici a vědění získané magickým zasvěcením. Má poetické jméno Klíč k Nilu. Keltský kříž (neboli kříž vepsaný do kola a přesahující jeho obvod). Jedná se o stylizované zobrazení loukotí a ráfu. Používá se jako znak slunce a jeho životadárné síly. V podobě amuletu slouží pro usmiřování nadpřirozených sil a ochranu ve válce.

magie..

20. dubna 2006 v 12:20 magie
 1. Magie je přirozená
 2. Neubližujte magií nikomu, ani sobě.
 3. Magie vyžaduje úsilí. Výsledek bude úměrný tomu, jaké úsilí jste vynaložili.
 4. Výsledek se obvykle nedostaví okamžitě. Kouzlo potřebuje svůj čas.
 5. Magie by se nikdy neměla provádět za úplatu.
 6. Magie by se neměla provádět ze sobeckých důvodů nebo s cílem někoho zesměšnit.
 7. Magie vám můze přinést zisk, ale pouze pokud nikomu neublíží.
 8. Magie je "umění bohů".
 9. Magii je možné použít na obranu, ale nikdy by neměla být použita k útoku.
 10. Magie znamená znalost, a to nejenom jejich zákonitostí, ale především její faktické účinnosti. Nestačí věřit ve skutečnou účinnost magie - je potřeba ji znát.
 11. Magie je láska. V momentě, kdy necháte vstoupit do vašich kouzel vztek nebo nenávist, dostanete se do nebezpečné oblasti, která vás může úplně pohltit. Proto by pohnutkou k čarování měla být vždy láska.
Pro praktické použití magie je vhodné si uvědomit základní pravidlo kultu Wicca, tzv. Wiccan Rede: "Pokud nikomu neubližuješ, dělej si, co chceš." Toto je opravdu ta nejzákladnější poučka. Scott Cunningham ve své knize Magické rostliny uvádí trochu podrobnější seznam.

satanské devatero

20. dubna 2006 v 11:56 satanismus
 1. Satan znamená ukájení choutek, nikoli odříkání!
 2. Satan znamená živoucí existenci, nikoli vymyšlené spirituální báchorky!
 3. Satan znamená neposkvrněnou moudrost, nikoli pokrytecký sebeklam!
 4. Satan znamená laskavost k těm, kdo ji zasluhují, nikoli lásku, vyplýtvanou na nevděčníky!
 5. Satan znamená pomstu, nikoli nastavení druhé tváře!
 6. Satan znamená odpovědnost vůči odpovědným, nikoli péči o psychické upíry!
 7. Satan znamená člověka jako pouhé zvíře, někdy lepšího, mnohem častěji však horšího než ti, co kráčejí po čtyřech, člověka, jenž se díky "božskému duchovnímu a intelektuálnímu vývoji" stal nejzkaženějším zvířetem!
 8. Satan znamená všechny takzvané hříchy, jelikož vedou k fyzickému, mentálnímu nebo emočnímu uspokojení!
 9. Satan je nejlepším přítelem, jakého kdy církev měla, jelikož ji po celá ta léta pomáhal udržovat v chodu!

černý anděl

19. dubna 2006 v 18:56 básničky
ČERNÝ ANDĚL
Ač trápení sužuje mne
v noci, i ve dne,
ač kroužíš nade mnou
černočernou tmou,
statečně čelím ti...

Čelím Tvým ohněm naplněným očím,
Tvým černým křídlům, co se kolem mne točí,
tvým sevřeným rukám v pěst,
vyprávějíc s černou růží zvěst
mojí duši těžší leda o bolest...

I sesíláš ty na duši mou
kletbu noci, s níž smrtelníci mřou
a s nimi i jejich naděje?
Cožpak budeš již na věčnost sladkých snů mých zlodějem?

Byť okusím tu trpkou chuť osudu,
pokusím se být někým jiným,
i když vím, že jím nebudu...
autor: Awe Satanas

psychopatova tvorba

19. dubna 2006 v 15:37 básničky
V očích tvých už život zhasl,
na rtech tvých ti úsměv klesl,
dech tvůj už se zastavil.
Zůstaň tady! Jen pár chvil!
Barva tvé kůže už je bílá.
Tvé rudé rty už zmodraly.
Porč jen sis víc nevěřila.
Zlé duše tě teď dostaly!

citáty

19. dubna 2006 v 14:51 citáty
Kdosi řekl, že něco tak nepatrného jako mávnutí motýlích křídel může vyvolat tajfun, který zasáhne celý svět.
Zákon chaosu