. Mám za to, Živote, že po sobě necháváš mnoho smrtí; bezpochyby i já zemřel, a to nejméně desettisíckrát předtím..

Květen 2006Vymítání ďábla

21. května 2006 v 16:57 magie
Příčinami rozdílných stanovisek a silných rozporů stále zůstává otázka posedlosti a tím i vymítání zlých duchů z posedlého člověka.


vyvolávání Satana

19. května 2006 v 15:15 satanismus
In nomine Dei nostri Satanas Luciferi excelsi!

hlas ďábla

19. května 2006 v 12:13 satanismus
Všechny Svaté Knihy, anebo posvátné zákony byly příčinou těchto Omylů:
1. Že Člověk má dva skutečné jsoucné prvky, totiž: Tělo a Duši.
2. Že síla, zvaná Zlo, je jedině z těla a Rozum, zvaný Bůh, jedině z Duše.
3. Že Bůh bude člověka ve věčnosti trýzniti proto, že je poslušen svým Silám.

snoubení nebe a pekla

19. května 2006 v 12:09 | William Blake |  básničky
Rintrah řve a potřásá svými ohni v obtíženém vzduchu;
mračna hladová se nadýmají nad propastí.
Kdys pokorně a nebezpečnou stezkou
spravedlivý člověk bral se podél
údolí smrti.
Růže jsou sázeny, kdy trny rostou,
a na neúrodném lánu
zpívají včeličky.
Tu nebezpečná stezka byla vysázena,
a řeka a pramen
na každé skále a na každém hrobě,
a na vybledlých kostech
vyrážela rudá hlína;
až zlosyn opustil stezky pohodlí,
by kráčel stezkami nebezpečnými, a zapudil
spravedlivého člověka do neplodných podnebí.
Teď plazící se had se pohybuje
v pokoře mírné,
a spravedlivý člověk zuří v pustinách,
kde lvi se potulují.
Rintrah řve a potřásá svými ohni v obtíženém vzduchu;
mračna hladová se nadýmají nad propastí.

démoni

19. května 2006 v 12:00 démoni
Moderní vědec je přijímá se soucitným úsměvem, který u něj vyvolává všechno transcendentální. Dokonce i v táboře okultistů se tento obor tajných věd přijímá s velkou nedůvěrou a nezřídka je přímo odmítán. Představte si, že by k vám najednou přistoupil člověk, tvor, podivín, prostě "man", který by vám slíbil, že vás zbaví všech problémů, jaké máte či dokonce, jaké vás v budoucnu neminou, zaručí vám úspěch, věhlas, moc, bohatství nebo třeba skromnější lásku, pochopení, vyrovnanost, klid, za úpis podobný faustovské smlouvě. Přijmete? I když nevěříte na démony, satana, propadnutí duše peklu apod., přece jen, nezapochybujete trochu? Pokoušet ďábla si netroufne ani ten největší skeptik. Jeho skepticismus se projevuje právě a jen v tom, že se na toto téma nehodlá bavit, nemíní nad tím ani přemýšlet, natož cokoliv popírat.

léčba deprese

19. května 2006 v 11:44 deprese
Léčba deprese
Deprese zůstává bohužel často nediagnostikovaná (lékaři pátrají více po tělesných chorobách) a nebo je léčená nesprávně (např. nesprávnými léky, nedostatečnými dávkami léků nebo je léčba předčasně ukončena). Optimální léčba deprese se v současné době skládá z kombinace farmakoterapie a psychoterapie.

smrt, posmrtný život

19. května 2006 v 8:08 | vira.cz |  smrt, posmrtný život
K životu každého z nás patří skutečnost, že kdykoliv a kdekoliv můžeme zemřít.

bermudský trojúhelník

18. května 2006 v 19:26 bermudský trojúhelník
Bermudský je pomyslná oblast umístěná jihovýchodně od Atlantického pobřeží Spojených států, která je významná pro vysoké působení nevysvětlitelných ztrát lodí a letadel. Vrcholy trojúhelníku jsou pravděpodobně: Bermudy, Miami a ostrov Fla.

apokalypsa

18. května 2006 v 18:38 básničky
Obloha potemní
mraky si šeptají
už se nerozední
blesky si blýskají

astrální cestování

18. května 2006 v 18:35 magie
POHYB
Většina lidí má při svých prvních cestováních problémy s pohybováním.Takový pohyb od postele k rohu pokoje může být pro někoho téměř nemožný. Příčinou toho je jen to, že člověk je špatně seznámen se svým astrálním tělem. Proto se nováček musí znovu naučit "chodit".

drogy 2

18. května 2006 v 18:00 drogy
Fyzická závislost
Vzniká tak, že se droga stane součástí metabolismu. Na její vysazení reaguje tělo fyzickým "absťákem" (např. u heroinu: průjmy, křeče, dehydratace, …). U některých drog (včetně alkoholu - delirium tremens) může být tento stav smrtelný! Proto existují specializovaná detoxifikační oddělení, kde závislý člověk odabstinuje pod lékařským dohledem. Detoxifikace trvá většinou týden až deset dní.

satanistická bible

18. května 2006 v 17:18 satanismus
Satanskou Bibli napsal "Černý papež" ( jak ho nazývala církev ) Anton Szandor LaVey.

upíři

16. května 2006 v 20:23 upíři
Zdokumentovaných zpráv o konkrétních případech fenoménu vampyrismu je poměrně značné množství a sdostatek jich byl popsán i v naší literatuře(*). Z tohoto důvodu a z důvodu rozsahu tohoto článku je nemíním dále opisovat. Připomeňme si tedy jen scénář, který je, pokud se budeme držet dobře a věrohodně zdokumentovaných případů, až na vyjímky univezálním.

citáty..

14. května 2006 v 18:56 citáty
Žít, to je nejcennější věc na světě, neboť většina lidí jen existuje. O. Wilde


Svědkové Jehovovi

14. května 2006 v 17:14 sekty, manipulace, náboženství
Oficiální název: Mezinárodní společnost pro uvědomování si Kršny, zal. 1966 v USA gurem Prabhupádou.Vychází z: hinduizmu - višnuizmu. Charakteristika: Společenství zasvěcené šíření jógy lásky a oddanosti k Bohu. Hlavním rysem tohoto hnutí je hlásání všeobjímající lásky a požadavek mravní čistoty jedince i společnosti.

Mormoni

14. května 2006 v 17:11 sekty, manipulace, náboženství
Oficiální název Církev Ježíše Krista svatých posledních dnů, byla založena v r. 1830 v USA Josephem Smithem. Vychází z: křesťanství, judaizmu, islámu aj.