. Mám za to, Živote, že po sobě necháváš mnoho smrtí; bezpochyby i já zemřel, a to nejméně desettisíckrát předtím..

satanismus

6. května 2006 v 19:46 |  satanismus
Satanisté jsou považování za služebníky ďábla a za největší nepřátele boží, takže je satanismus přímým protikladem křesťanství. Ale Satanismus na sebe může brát mnoho podob. Jeho základní principy lze nalézt v díle Antona Szandora LaVeye, jehož Satanská bible vysvětluje, co znamená být Satanistou.

Satanisté jasně rozlišují mezi svou vírou a uctíváním ďábla. V satanistické víře je satanova podoba považována za pouchý archetyp, zatímco kdo uctívá ďábla se soustředí na skutečnou, zbožštěnou povahu Satana. Ať se satanisté od uctívání ďábla jakkoliv distancují a jakkoliv zdůrazňují, že jejich víra má filozofičtější charakter, nemohou uniknout podezření a zlobě světa kolem sebe a jsou obviňováni za všechno možné od morálního úpadku společnosti až po rituání vraždy nemluvňat.
Pohled k počátku:
Putujme nyní proti proudu času k začátkům dějin lidstva k prvému setkání se lidí s ďáblem, který v podobě hada vstupuje do rajské zahrady a pokouší Adama a Evu. Všimněme si, že to, co ďábel lidem nabízí, je v podstatě alternativa vedle Boha. Ďábel nabízí jakési hodnoty, které Bůh prý lidem nedopřál, zatímco "jejich přítel had" se rozhodl dopřát jim to, co jim Bůh odepřel. Vedle světa a ráje, který Bůh stvořil a kam lidi umístil, nabízí ďábel alternativu - jiný svět. A to hned. Cestu k umírání a ke smrti; k bolesti, trápení, ke ztrátě blaženosti, toho čeho byla v ráji hojnost, ale také cestu k prohlédnutí, moudrosti a vůbec satanismus myslí na pozemský život.
Ďábel nám nabízí naprosto stejné prostředky a používá stejné způsoby jako tenkrát. Je to až neuvěritelné, jak my, kteří "všechno víme", podléháme stejným pokušením, padáme zkrátka stejným způsobem jako prarodičové lidstva Adam s Evou. Honosíme se rozumem nebo dokonce moudrostí a zkušenostmi, ale nejsme o nic silnejší, i když máme oproti prvním lidem k disposici poznání o následcích hříchů a zkušenosti lidstva.
Znamená to ale, že je na Satanismu vše špatné?
Rozhodně ne, v Satanské ideologii můžeme najít spoustu zajímavých myšlenek a ty buď přijmout nebo zahodit. Rozhodně je ale nemůžeme přehlížet.
Pro satanismus je charakteristická mnohotvárnost:
Jediné, co satanisty spojuje, je protest a vzdor, symbolizovaný satanem. Podle toho, kolik je možností, jak vyjadřovat vzdor, je celá řada navzájem nezávislých satanistických skupin i jednotlivců.
Učení a praxe:
Satan je postavou židovské a křesťanské víry, v níž je odpůrcem Boha. Spjatost satanismu s židovskou a křesťanskou tradicí dokazují např. satanistické symboly, např. pentagram, často obrácený špicí dolů, někdy s dokreslenou tváří kozla (původně se jedná o židovské obětní zvíře, vyhnané za hříchy starozákonního lidu na poušt) či číslo 666, vzaté z bible, v níž bylo gematrickou šifrou za pronásledovatele křesťanu císaře Nera.
Satanismus může být rozdělen do tří hlavních typů podle toho, proti kterému aspektu židovsko-křesťanské společnosti vzdoruje. Může se jednat o protest proti většinovému (křestanskému) náboženství, protest proti morálce založené na tomto náboženství, nebo protest proti kulturním hodnotám křesťanské civilizace jako takové. Mluvíme pak o náboženským, antimorálním a antikulturním satanismu.
Náboženský Satanismus (hard satanismus)
Jeho kořeny jsou již ve starověku, v nemž křesťanství na svém postupu mnohdy jen povrchně překrylo původní pohanská náboženství. Jejich prvky si zachovaly určitou atraktivnost jako vzdoronáboženství, které se projevovalo jak v lidovém čarodejnictví, tak i jako jeden z inspiracních zdroju tajného a elitárského stínového náboženství - ezoterismu. Náboženští satanisté uctívají satana jako reálně existující duchovní bytost. Vzývají ho a věrí, že jim na toto vzývání odpovídá, dává jim sílu a vede je v nejrůznejších životních situacích. Mohou provádět i rituály včetně krvavých obětí. I v Čechách se již našly oltáře s kosterními pozůstatky malých zvířat. Satanisté tohoto typu bývají lidé s psychopatologickými sklony, neschopni čelit zlu v tomto světě jinak, než se mu jakoby postavit po bok a identifikovat se s ním. Čarodějnický satanismus dosáhl jednoho z vrcholu popularity ve Francii za vlády Ludvíka XIV. (na přelomu 17. a 18. st.). Ve 20. století se čarodějnický satanismus rozvinul hlavně díky zájmu o předkřesťanská náboženství do širokého hnutí WICCA. založeného Angličanem Geraldem Gardnerem (1884 - 1964). Náboženský satanismus prokázal svou nebezpečnost v rituální hromadné vražde sedmi lidí (mezi nimi byla i herečka Sharon Tateová), kterou roku 1969 inicioval Charles Manson.
Antimorální Satanismus (soft satanismus - který se řídí spisy A. S. LaVeye)
Více je dnes ovšem satanistu, kteří protestují proti křesťanské morálce a v satana jako duchovní bytost nevěří. Křesťanskou morálku považují za pokryteckou, slabošskou a škodlivou. Hlásají víru v člověka, který není spoután žádnými omezeními, žije volně a - pokud vysloveně a bezdůvodně neškodí - je mu vše dovoleno. Proti solidaritě staví egoismus, proti odpuštění odplatu, proti společenským normám přírodu a její boj o přežití. Satan je těmto lidem symbolem volnosti a přirozenosti i původcem veškeré změny a pokroku. O satanovi ani o satanismu podle nich nelze vlastně nic určitého říci - každá definice by byla omezením, které samo je se satanismem v příkrém rozporu. Tento typ satanismu nachází odezvu někdy i v intelektuálních kruzích, které mají blízko k ezoterickým tradicím. Satanismus byl totiž vždy soucástí a někdy dokonce hlavní náplní ezoterických řádů a lóží (Řád zlatého úsvitu, Řád rudé růže a zlatého kríže, Řád východního Chrámu (O. T. O., Ordo Templi Orientis), snad i Řád Chrámu slunce). V 60. letech se ve Spojených státech proslavil Anton Szandor LaVey (1930 - 1997), autor Satanské bible a dalších spisů, zakladatel První církve satanovy (1966, ústredí v San Francisku, Kalifornie, USA).
Antikulturní Satanismus (metalová hudba?)
Třetí typ satanismu vytvářejí především mladí lidé svou účastí na tvorbě nové kultury, která zavrhuje tradiční hodnoty krásy, dobra, života apod. Proti tomu se ve výtvarných a literárních dílech a především v metalové hudbě objevují témata hnusu, krve, smrti, masakru apod. Zatímco náboženští satanisté v satana věrí a antimorální satanisté nevěří, antikulturní satanisté o satanovi ani príliš neuvažují. Společenství jiných satanistů jim dává pocit síly a bezpečí. Svou oddanost "satanské věci" ci spíše své skupině někdy prokazují i vandalskými činy. Tito satanisté chtějí hlavně co nejvíce šokovat a vydráždit své okolí. Často se jim to i s pomocí oděvu, účesu či typických satanských symbolů daří. Za některými snahami šokovat je třeba vidět i komerční zájem (prodej zvukových nosičů či publikací apod.).
 

4 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 goth_angel goth_angel | 13. května 2006 v 14:26 | Reagovat

Ty vozy,tak to je mazec,až tedka jsem se dozvěděla,že se satanismus rozděluje:)a to se o to docela zajímám!!

2 goth_angel goth_angel | 13. května 2006 v 14:32 | Reagovat

jinak fakt super blog:)

3 martina martina | 17. května 2006 v 13:53 | Reagovat

mate super webovky,jak se můžu přidat do spolku?O satanismus se zajímám už hodně dlouho

4 Tonda Tonda | 20. května 2006 v 20:51 | Reagovat

satanismus je picovina s prvky fasizmu...fakt skveli

5 DarkLady DarkLady | 7. června 2006 v 16:51 | Reagovat

proč to kopíruješ?

6 Teressska Teressska | Web | 27. června 2006 v 20:53 | Reagovat

já teda nevím, jestli je to okopírované, ale jsem ráda, že to máš takhle rozdělené, protože většina lidí háže všechny satanisty do jednoho pytle, přestože mezi nimi existují obrovské rozdíly. Já jsem letos psala na tohle téma seminárku do svs a tohle téma mě dost začalo zajímat, ani ne po té stránce, že bych se chtěla stát satanistkou, ale spíš mě zajímá právě ta rozdílnost mezi satanisty... A musím říct, že mnohé názory intelektuálních satanistů mi připadají dost sympatické... Bohužel mám pocit, že dneska je satanismus hrozná móda, že za "satanisty" se považuje spousta lidí, přestože o tom nic neví...

noo, tak jsem se trošku rozepsala... :)

7 athelka athelka | E-mail | Web | 27. června 2006 v 21:44 | Reagovat

hale jag muze bejt nabozenskej satanismus...to fuckt nechapu...dyt gdyz je to nabozenstvi tag je to vod slova buh ne...tagze by to meo bejt antinabozenstvi ne..dyztajk pishnete na mailishek!!:-*

8 Teressska Teressska | Web | 27. června 2006 v 21:59 | Reagovat

to athelka: vážně nechápu, co si představuješ pod pojmem náboženství..."vod slova buh" to vážně není, jinak si myslím, že v článku nahoře je tenhle pojem vysvětlený docela srozumitelně...

9 Týna Týna | E-mail | 9. července 2006 v 13:10 | Reagovat

Asi před půl rokem jsem slyšela mužský has. Řikal mi pojď ke mě, pojĎ k Nihasa. Dlouho jsem hledala, co to slovo znamená. pak jsem zjistila, že je to indiánsky ďábel. ivný že???

10 BITCH BITCH | 11. srpna 2006 v 0:42 | Reagovat

hm.. pekne akorat ze tohle ctu uz asi po desate... aje jinak tenhle clanek o satanismu pojednava docela pekne a dost vysvetli, ci pouci :)

regie

11 Lucka Lucka | E-mail | 4. září 2006 v 17:51 | Reagovat

nevíte nic o satanismu,nic!je to jen prolhaná mystika a víra...kdo jsou satanisti sou magoři,kteří o životě nic neví ani o této víře

12 Fella Fella | 24. září 2006 v 1:30 | Reagovat

Lucko jdi do hajzlu!!!!!!!!!!!!!!!o satanismu nevíš nic ty když píšeš takoví sračky

13 Benzin Benzin | 26. září 2006 v 20:56 | Reagovat

ave Satanas

14 Petikka Petikka | E-mail | 7. října 2006 v 22:36 | Reagovat

Kdo vyznává satanismus, je prakticky křesťan. Ať říká a odporuje jek chce, satan je nejtvrdší zbraň církve, která se obrátila proti ní. Pojem satan totiž zavedla církev proto, aby mohla při svém vzniku odsoudit staré bohy za ďábly a satany.

15 Kristýna-Lindsay69 Kristýna-Lindsay69 | E-mail | 8. října 2006 v 15:31 | Reagovat

Hej Lucko ty kundo!!!!!!!!!!Jestli nás Satanisty tady hodláš takhle urážet jen kvůli vlastnímu názoru tak seš vedle!!!

A proč teda vůbec lezeš na Satanistický stránky když si myslíš že je to hnus???????Seš ubohá nic o tom neví tak sem ajni nelez!!!!!!!

16 Hips Donť  Lie Hips Donť Lie | 23. října 2006 v 15:21 | Reagovat

děte s tim do píči

17 DarK.o DarK.o | E-mail | Web | 27. října 2006 v 17:05 | Reagovat

Awe Satanas !!

Vsichni sataniste prisle cas na revoluci na spojeni , urcite vite ze v jednote je sila ... nase slabina je nespojenost a nespolecne nazory a proto vas vyzivam SPOJME SE POD JEDNOU KOROUHVI A BOJUJME BOK PO BOKU JAKO BRATRI .... krestane musi pikat za to co udelali....

Vice na www.Rad-Temnot.wbs.cz

18 Barsi Barsi | E-mail | 28. listopadu 2006 v 18:20 | Reagovat

Hele, nevíte náhodou něco o sektě smrti????????????????????????????????

19 metalman metalman | 3. února 2007 v 2:08 | Reagovat

a co ti DarK.o křestani udělai tak hnusnýho že musej pikat?

20 KELTOR KELTOR | 19. února 2007 v 17:14 | Reagovat

ste jenom ubohý ovce využívaný satanem, de mu jenom o vaše duše. Tak vám říkám serte na něj a vaše duše dejte mě.

21 Mia Mia | E-mail | 10. března 2007 v 14:56 | Reagovat

KELTOR: Zajímalo by mě, za co se považuješ ty, že neustále tak toužíš po duších jiných lidí.

22 Cassidy Cassidy | E-mail | 15. března 2007 v 14:20 | Reagovat

HLEDÁM NĚJAKÝ DOBRÝ SATANISTY NA POKEC. NAJDOU SE MEZI VÁMI ŇÁKÝ?

PROSÍM PÍSNĚ NA MAIL.

23 martyinlive?! martyinlive?! | E-mail | 15. března 2007 v 23:54 | Reagovat

to CASSIDY - hledej jinde,mezi lidmi ktery svet odsuzuje a povazuje za rebely, mezi temi co se neupinaj na viry,neb maji v hlave jasno a nechteji byt nekym,ale sami sebou

24 martyinlive?! martyinlive?! | E-mail | 15. března 2007 v 23:55 | Reagovat

juuuu, to sem rek hezky,jeste se stale prekvapuji :o)

25 Nobody Nobody | 16. března 2007 v 16:18 | Reagovat

Ach jo...proč je satanismus zase na blogu kde je polovina rubrik: sexuální úchylky, drogy, fobie, vraždy? Satanismus je o přirozenosti, ale když vidím tu atmosféru, kterou vytváří už jen ti blbí blogaři, tak nikomu nemůžu mít za zlé, když si pod pojmem satanismus představí obětovávání novorozeňat. Bylo by mnohem lepší kdyby jste si našli něco jiného na zviditelnění...protože tu jsou i lidi, kteří opravdu v satanismus věří ksakru.

26 šafina šafina | Web | 20. března 2007 v 21:24 | Reagovat

Fakt jeden z nejlepsích blogu co znam!!! jen tak dal!!!

27 Lucka Lucka | E-mail | 3. dubna 2007 v 14:15 | Reagovat

prosím vás je někdo z vás satanista? potřebovala bych kontakt s nějakou sektou odepište na muj mail

28 darkdawn darkdawn | 14. dubna 2007 v 13:43 | Reagovat

http://darkdawn.war4all.net/ satanické fórum kombinované s hudebním warez fórem pro metal a rock.

Momentálně je fórum ve výstavbě a doufáme, že v co nejbližší době bude plně v provozu.

Registrace jsou už povoleny.

29 Child in Flames Child in Flames | 16. dubna 2007 v 18:30 | Reagovat

Z vašich reakcí na článek sem pochopil jedno, že člověk, který věří v satana a sám sebe považuje za satanistu, je svobodný člověk, jednající rozumově a je sám sebou. Aha, takže když já si myslím, že satanisti jsou puberťáčci nebo dementi, kteří chtěj být prostě víc, než jen obyčejní lidé, tak nejsem sám sebou a nejsem svobodně uvažující člověk. Tak to teda potom jo, to sem potom rád, že jím nejsem...

30 vokajda vokajda | 3. května 2007 v 19:14 | Reagovat

Něco vám řeknu sem satanistka i a mojí kámoškou .Děláme obřady a tak ...a jednou u mě satan byl já na tohle věřima jako je někdo křestan tak já sčm a budu satanistka

31 Child in Flames Child in Flames | 7. května 2007 v 13:21 | Reagovat

No jo, každej má potřebu si na něco hrát, že jo? Náckové si hrajou na vojáčky, satanisti zase na tvrdé a zlé lidi :D

32 Child in Flames Child in Flames | 7. května 2007 v 13:21 | Reagovat

Bu bu bu... černokněžníci :D

33 Nazist Wolf 88 Nazist Wolf 88 | 24. května 2007 v 8:41 | Reagovat

Do nácků se neser hňupe my jsme spolu držíme pohromadě vy ste jen zmrdi a co hrajou na debili a že prej u mě byl satan to jo :D takoví píčoviny

34 Jana Jana | Web | 30. května 2007 v 18:06 | Reagovat

Satan... to je nějakej čert či co?:D:D:D

35 taker-666 taker-666 | 31. května 2007 v 16:39 | Reagovat

decka vy tu perlite.... ja nemam nic proti nikomu ja mam jak kamose nacky tak kamose satanisty sice nesouhlasim s nazorama ani jednech ale porad sou to moji kamaradi a bavi me si z nich delat srandu stejne jako oni si delaj srandu ze me.... ja rikam satan je zmrd a hitler jeho kamarad..

36 nikka MM nikka MM | E-mail | 31. května 2007 v 19:38 | Reagovat

REGIE SATANAS

37 Petr Petr | E-mail | 10. června 2007 v 0:37 | Reagovat

Satanovi se podařilo naklonit lidi k tomu, aby uvěřili, že štěstí a svobody dosáhnou jen tehdy, když vypoví poslušnost Bohu. Tím, že člověk podlehl tomuto pokušení, podrobil se nadvládě zlých sil a ponořil se do otroctví hříchu.Satan a jeho andělé ale již prohráli rozhodující bitvu.

Ježíš Kristus - Boží Syn - kterému se nemůže rovnat jej porazil.Na tom Satan nic nemůže změnit.Řve, vzteká se, ale ví, že jeho čas je už omezený.Bude odsouzen za vzpouru proti Bohu.

Proto je i nelogické jít za Satanem.Je sice stále ještě pánem tohoto světa ,ale už to má prohraný

38 Martina Martina | 10. června 2007 v 2:04 | Reagovat

podle názorů už vím, jak poznat satanistky : sprosté, vzteklé .....duchovně v hov..

39 Skaven Skaven | 11. června 2007 v 13:29 | Reagovat

Nazist Wolf 88:Pozér se projevil.

40 Allegor the bloodhunter Allegor the bloodhunter | 17. června 2007 v 23:50 | Reagovat

Satanismus je ubohá ideologie, která se prohlašuje za nějakou filozofii svobody a být sám sebou, ale ve skutečnosti to je jenom omlování si vlastní slabosti a neschopnosti řídit sám sebe, člověk který má sám sebe pod kontrolou a není puberťák, který si potřebuje hrát na něco nadřazenýho, nemá potřebu být satanistou. Já nemám potřebu chovat se jako tříletý dítě a ještě tvrdit, že je to správné. My upíři se satanistama nemáme nic společnýho a štve mě, když někdo upíry se satanistama spojuje, my nejsme žádná parta nevyzrálých pubertálních egoistů.

A už vůbec nemůžu z těch holek co tu píšou "napište mi, potřebovala bych kontakt s nějakou sektou." V jejich vlastním zájmu by se měli držet od všeho dál, protože existují věci, který nejsou pro holčičky a jestli si nějaký třináctka myslí, že se oblíkne do černýho a je upírka, tak bych jí radil- drž se od toho dál, protože je vidět že tohle není nic pro tebe, tohle je trošku jiná "hra" než si myslíš, takže ruce pryč.

41 TomPro TomPro | E-mail | 23. června 2007 v 23:56 | Reagovat

Něco málo o satanismu pro skalní náctileté fanoušky (nebo je tady někomu víc?) ...

Vůbec nejtypičtějším znakem všech satanistů je to, že jsou absolutně neoriginální. Na rozdíl od jiných skupin, které přinášejí často velice kuriozní, ale nicméně vlastní nové učení, satanisté nevymysleli vůbec nic.  Základem satanismu je to, že je vždy pouze převrácením, perverzí, toho, co existuje. A tak satanisté berou křesťanské symboly a věší je vzhůru nohama, přeříkávají křesťanské modlitby pozpátku, vezmou nějakou křesťanskou etickou zásadu a učí ji právě naopak ...Ostatně i nejznámější satanistický symbol 666 je vzat z Bible.  Zdá se tedy, že satanismus je dobrým útočištěm pro všechny ty, kdo z nejrůznějších důvodů nedospěli z fáze negace do fáze tvořivosti. Asi tak, jako je zcela přirozené, že malé dítě dovede nejprve zbořit věž z kostek než ji dovede postavit, tak i mladý člověk prochází určitým obdobím negativismu. Pokud pak z nejrůznějších příčin sociálních nebo psychologických se mu nepodaří překonat toto období a "zamrzne" v něm, stává se mu satanismus založený na pouhém odporu k nejrůznějším existujícím hodnotám vítaným útočištěm a racionalizací jeho postojů.

Zajímavé že? :)

42 Allegor the bloodhunter Allegor the bloodhunter | 26. června 2007 v 19:59 | Reagovat

TomPro: Přesně trefeno. Hippies například se dopustili ve svých teoriích řady chyb, ale sympaticky se o něco snažili. Satanismus je dobrý akorát k ospravedlnění si vlastního egoismu a infantilního vzdoru. A kdo zůstane satanistzou řekněme v pětadvaceti, je už skutečně jedinec nevyvinutý. Příkladem budiž pan Valter, který "smetl" pana Duku výkřikem o tom, že řád Benediktinů založil inkvizici, a jehož hlavním argumentem proti Křesťanství je, že Bůh nemůže udělat tak těžký kámen, aby ho sám neuzvedl (otřepané sofisma, které neřeší problém Boha, ale problém pojmu všemohoucnost, a hlavně neříká vůbec nic).

43 TomPro TomPro | 27. června 2007 v 16:51 | Reagovat

Allegor: ještě bych k tomu doplnil ať si každý věří v co chce, ale nezapomene myslet a rozvíjet se, to samé evidentně chybí také křesťanství. Podle mého názoru je myšlenkově zastaralé, o islámu který se radikalizuje v posledním století a stává se čím dál zákeřnějším netřeba mluvit. Nejhorší a težko řešitelný je pak konflikt těchto konzervativních kultur, třeba války USA vs. arabský svět. Ale trošku jsem odbočil od satanistů...pardon.

44 Allegor the bloodhunter Allegor the bloodhunter | 27. června 2007 v 22:16 | Reagovat

to nechybí křesťanství, ale některým křesťanům (bývají hodně slyšet, ale není jich většina).

45 TomPro TomPro | 29. června 2007 v 18:29 | Reagovat

Respektuji že jsme tam kde jsme také díky křesťanství, ale mě v kostele hned tak někdo neuvidí, to radši vyrazím na nějakou pouť v sandálech...takové křesťanství, které sekalo lidem hlavy, škvařilo je za pokrokové názory a podobné excesy, kupčení, desátky no nic s čím bych se mohl ztotožnit, dnešní "pánbíčkáři" mi také zrovna nevoní...než se setkat s papežem vyjma "exPavla" půjdu radši na pivo s kamarády :)

46 Allegor the bloodhunter Allegor the bloodhunter | 29. června 2007 v 22:56 | Reagovat

Současný papež Ratzinger je velmi vzdělaný a intelektuální člověk, jen to není nějaký řečník nebo výrazná osobnost, zato třeba krásně píše.

S takovým Křesťanstvím co někoho smaží za živa už se naštěstí nesetkáš:)

Pouť v sandálech může být zajímavá věc:)

47 TomPro TomPro | 30. června 2007 v 13:47 | Reagovat

Nevím o současném papeži Ratzingerovi téměř nic, myslím si že kvalitních a vzdělaných lidí je celá řada a přitom nejsou zatíženi takovou maškarádou a poctami jaké jsou projevovány někomu s titulem papež. Jdu si koupit konopné sandály... :)

48 Allegor the bloodhunter Allegor the bloodhunter | 3. července 2007 v 21:52 | Reagovat

No on za to nemůže, že ho zvolili:))

A reálně je to skutečně jak jsi řekl maškaráda, vlastně skutečný vliv nemá na nic, pouze si musí dávat pozor, aby někoho neurazil.

49 Angels Angels | 3. července 2007 v 22:47 | Reagovat

Allegor the bloodhunter - myslím , že vubec nevíš, o čem mluvíš ( nebo tomu vůůůůůbec nerozumíš)

50 Ondra Ondra | 8. července 2007 v 23:42 | Reagovat

No...takže zjednodušeně:Satan...je piča,samozřejmě,všichni stanisté...taky piče..nevim na co si tu hrajete zmrdi...děte se radši zastřelit

51 DARKMISTER DARKMISTER | E-mail | 9. července 2007 v 17:20 | Reagovat

VZÍVÁM VŠECHNY SATANISTY, KTEŘÍ NĚCO TUŠÍ CO MÁ PŘIJÍT, ABY SE MI OZVALI. DÍKY NAPIŠTE MI NA MAIL

52 TomPro TomPro | 9. července 2007 v 17:51 | Reagovat

co má se státi stane se (nepleť se satanese), kdo má sráti pude srát

53 Allegor the bloodhunter Allegor the bloodhunter | 16. července 2007 v 1:46 | Reagovat

Angels: O vlivu Papeže? Vím troufám si říct asi tak 200x víc než ty.

Satanisti: Co má přijít? Strašidlo, bububu, tak zalezte pod peřinu děti a spát, můžete si na dobrou noc vyprávět pohádky o chlupatém kozlíku.

54 Angels Angels | 29. července 2007 v 9:33 | Reagovat

Allegor the bloodhunter: jo a copak o nem víš? houby leda

55 NečerSetech NečerSetech | 2. srpna 2007 v 23:03 | Reagovat

Ondro....jsi do piči...nebo ne tam by ti bylo dobře..jdi do řiti svého fotra kokote...a zastřel se sam.....

56 Allegor the bloodhunter Allegor the bloodhunter | 14. srpna 2007 v 21:55 | Reagovat

Angels: Papež nemá žádnou reálnou moc. Moc má ten, kdo má za sebou ozbrojené složky. Pár Švýcarských gardistů toho moc neporve, to doufám uznáš. Paprž může daleko spíš někoho urazit nějakým neuváženým výrokem, než že by něco skutečně ovlivňoval. Vliv má pouze na toho, kdo ho uzná jako autoritu. A to je na každém člověku. Jinými slovy Papež na nikoho nemusí mít žádný vliv, pokud ten člověk to tak nechce. Takže si dej pohov.

57 Allegor the bloodhunter Allegor the bloodhunter | 16. srpna 2007 v 20:22 | Reagovat

A ještě ke článku: Wicca nemá nic společného s náboženským satanismem, naopak "hard" satanisté (možné lepší označení "uctívači ďábla") se a Wiccany nesnáší. Wicca totiž je založena na uctívání magie jako pozotivně využívané síly universa a v žádného Boha ani Satana nevěří. Jedná se o klasické přírodní náboženství s vlastními duchovními bytostmi - uplatňuje známý model boha a bohyně. Nutno dodat, že k tomuto směru se dnes hlásí většina lidí jen z pózérství.

58 Angels Angels | 21. srpna 2007 v 22:47 | Reagovat

Allegor the bloodhunter - ja si mam dat pohov proč? jak maskarada? je to zastupce jezise, tak neurazej, nebo ti jednu vpalim

59 Allegor the bloodhunter Allegor the bloodhunter | 27. srpna 2007 v 1:56 | Reagovat

Angels: Říkám, že nemá žádnou reálnou moc. Stačí? Může mít jakoukoliv náboženskou funkci v církevní hierarchii, ale reálně žádnou mocí nedisponuje a je to tak v pořádku. A nevyhrožuj, frajere/frajerko.

60 názor girl názor girl | 10. září 2007 v 17:25 | Reagovat

hele lidi, já nechcu nic říkat, ale satanismus se zakládá na vlastním názoru, až si přečtete komplet celou satanskou bibli, tak pak můžete psát svý názory, a ne kdyš ste vživotě viděli pár článků a teď si myslíte to, co do vás vtloukl někdo jiný v podobě nějakýho článku...

61 BlackMister BlackMister | E-mail | 12. září 2007 v 13:20 | Reagovat

Platí jen pro satanisty! To je výhrada!

Ti, co cítí že se něco začíná dít, tak ať mi napíšou na mail. Jen vážně jasné!! Nepotřebuju nějaký nesmyslné názory! Na to nemám čas!!

62 Angels Angels | 27. září 2007 v 16:47 | Reagovat

Allegor the bloodhunter a co např. Papež Řehoř, ten fakt nemel zadnou realnou moc, akorat zmenil juliansky kalendar na gregoriansky, ale to nic není , že? njn, ty ses zase chytrej

63 Deanae Deanae | 6. října 2007 v 23:04 | Reagovat

Pro Angels: Jenže, papež Řehoř už hezkých pár let není mezi živými. Dnes je papež jen jakási pojistka, aby se celé náboženství nerozpadlo. Nebo ty snad víš o nějakém mocném nebo mocenském činu, který by papež za posledních 50-100 let udělal? Kromě rozhněvání muslimského světa? Nezlob se na mě, ale papež v 21.století nemá apsolutně žádnou moc politickou ani vojenskou.

Jediná moc, kterou disponuje je udržování víry ve věřících, což se v dnešní době ani jako moc nedá pokládat. Možná, že kdyby právě papež nenechal zlikvidovat Templáře, měl by dnes nějakou vojenskou sílu...ale nemá.

Takže tady Allegorovi nevyhrožuj jako nějakej drsnej mužíček, a nech ostatní ať řeknou svůj názor...

Deanae

64 Angels Angels | 11. října 2007 v 18:12 | Reagovat

Deanae : tak ale reagovat můžu ne?

a navíc, proč by měl mít papež nejakou vojenskou a politickou moc? to proste nepochopím, papež je uplne k jiným učelům, a to si UVEDOMTE

65 Deanae Deanae | 11. října 2007 v 18:48 | Reagovat

Pro Angels: Já ti neříkám, že nemůžeš reagovat, já jen říkám, že pokud tě někdo sprostě nenapadá, tak se nemusíš hnedka bouřit.

A s tím uvědoměním, jsem jasně napsal, že: "Moc, kterou disponuje je udržování víry ve věřících" To ti nestačí jako názor? A to, že sem k tomu připsal, že "Dnes je to jako pojem moci nedostačující", neznamená, že sem myslel, že je k ničemu! Jen sem řekl, že mluvit o Papežovi jako o člověku s mocí není zrovna dobře řečeno. V dnešních dnech se moc neurčuje silou osobnosti, ale Vojenskou a Politickou. Proto sem taky napsal, "Že nemá žádnou moc" To sem myslel v poměrech dnešní doby, jasné?

Deanae

66 Angels Angels | 12. října 2007 v 23:29 | Reagovat

njn, ale stejne ...

67 Allegor the bloodhunter Allegor the bloodhunter | 13. října 2007 v 14:55 | Reagovat

Angels evidentně žije ve středověku. Papež má vliv na toho, kdo se rozhodne papeže uznávat jako autoritu. To nemá nic společného s mocí.

Am ten satanista co tady psal...no comment.

68 ewiczka09 ewiczka09 | E-mail | Web | 21. října 2007 v 14:14 | Reagovat

hej tak toto je hustej bloček.....

69 Angels Angels | 23. října 2007 v 21:33 | Reagovat

Allegor the bloodhunter, jo no ve stredoveku... vis o papezovi leda tak velky hovno

70 Allegor the bloodhunter Allegor the bloodhunter | 28. října 2007 v 23:52 | Reagovat

A to o něm víš co? jestli sis ráčil/ráčila všimnout, tak já ho neurážím, vážím si pana Ratzingera, byť s některými jeho názory nesouhlasím. Ale je blbost tvrdit, že pan Ratzinger disponuje nějakou mocí.

71 Smrtak Smrtak | 30. října 2007 v 20:52 | Reagovat

Rapidshare premium account !!!

Na 1 nebo 3 měsíce !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Jděte na:

http://www.freerapidaccount.com/?ref=4216

Tam se zaregistrujte (zadáte svůj mail,heslo a další podrobnosti potřebné k registraci. Doporučuji

napsat do pole Country - "USA"). Po reg. se musíte odhlásit ze svého účtu a zase přihlásit.

To provedete následujícími kroky:

1) Smažete Cookies ze svého počítače (kdo neví, tak jsou to web. stránky uložené ve vašem počítači,

které je potřeba smazat) - V Mozille firefox:

Nástroje-vymazat důvěrné informace-označíte cookies pokud není a dáte vymazat.

2) Provedete odhlášení (hledejte na stránce "Logout"=odejít)

3) Dejte "Member Login" nebo tento odkaz (je to jedno)

http://www.freerapidaccount.com/free/?p=login

4)Přihlašte se pod vašim jménem a heslem + !!!! zaškrtnout čtvereček "Remember Login Info". Zmáčkněte

Login nebo Enter - přihlásí Vás to.

Pak už stačí splnit jenom ,,offers -´´to je takový formulář, který vyplníte a pak si jen nainstalujte

jejich toolbar....nebojte nejsou to viry

vyzkoušeno!...musite jen vse spravne vyplnit a budete mit splneny kompletní doporučení - Poté Server

si přidá vaši objednávku k vyřízení - pár dní počkáte a nakonec Vám na MAIL přijde

Login s Heslem pro premium účet na serveru www.rapidshare.com

Komu se tohle zdá složité, tak ať neváhá a vyzkouší to - vyplatí se to!

Je to ten nejrychlejší způsob jak dostat zdarma premium účet.

Přeji všem úspěšnou, správně vyplněnou registraci.

72 Abaddon-ka Abaddon-ka | E-mail | 27. listopadu 2007 v 19:03 | Reagovat

Jestli nekomu satanismus nelibi at si svoje prizpevky pise na nejaky katolicky stranky tady sem nema co lizt a jeste pomlouvat....takovyhle lidi bych strilela....kdyz kua nemate co delat tak se nezvyraznujte zrovna takhle protoze lidi co sem ¨chodej jsou vetsinou satanisti a pochybuju ze se jim ty vase kecy blby libej komu se to nelibi at sem proste neleze a tecka.....sou to akorat debilove ktery na sebe chtej upozornit az jim nekdy nejakej satanista rozbije drzku tak ja jim to budu hafec prat......TOHLE JE UPE SUPACKEJ WEBIK.......IN NOINE DEI NOSTRI SATANAS LUCIFERI EXCELSI.......ZDARECC SUPER LIDICKY:)

73 Abaddon-ka Abaddon-ka | E-mail | 27. listopadu 2007 v 19:04 | Reagovat

NOMINE....prepasala sem se...srry...packo

74 warhammer warhammer | 8. prosince 2007 v 23:51 | Reagovat

Ave satanas!!!

75 Martin 'Safari' Šafář Martin 'Safari' Šafář | E-mail | Web | 22. prosince 2007 v 18:34 | Reagovat

Allegor the bloodhunter: Jsi hloupej kluk,už jenom tvoje přezdívka o tom napovídá. Děláš chytrýho,ale jak je vidět,o Satanismu nevíš absolutně nic,až na pár věcí,který jsou vytržený z kontextu. Hodně mě pobavilo,když jsi napsal,že Satanisté odříkavají křesťanské modlitby pozpátku....kam se hrabe Kladivo na čarodějnice na takovýho znalce v oboru,jakej seš ty.

TomPro: to samý jako Allegor,spíš trochu horší.

-Safari

76 Deanae Deanae | 25. prosince 2007 v 20:43 | Reagovat

Safari: A ty si nějaký odborník v oboru Satanismu? Podle toho, jak mluvíš, tak se akorát předvádíš. A když už nadáváš na přezdívku, tak ty bys moc křičet nemusel kámo. Znám tobě podobný. Přečteme si LaVeye a známe celej svět co?

77 warhammer warhammer | 30. prosince 2007 v 16:17 | Reagovat

Pro Deanae: No, Safari sice na Allegora nadávat namusel, ale má pravdu v tom, že má Allegor hodně znalostí o satanismu velmi zkreslených a i mě se zdá, že si Allegor občas vážně moc hraje na nějakého inkvizitora, který o satanismu ví první poslední a napsal Kladivo na čarodějnice sám.

78 Blešák-666- Blešák-666- | 29. ledna 2008 v 15:47 | Reagovat

Fakt mazec WEBOVKA !!!! 666

79 ???? ???? | 22. března 2008 v 13:33 | Reagovat

Je to super.... Můj táta tyhle stránky uplně miluje... dokáže tady sedět u toho celej den... :-))

80 888 888 | 11. července 2008 v 13:51 | Reagovat

Z bláta do louže, z hnusu ke špíně, smrad a krev, nadávky a opovržení, vztek a nenávist, to vše má v hlavě tak myslí je to jeho život.Budoucnost záleží jen na vás...

81 406 406 | 9. ledna 2009 v 22:23 | Reagovat

Tyhle stránky jsou fakt (boží se nehodí) takže po čertech dobré

82 kazatel kazatel | 2. února 2009 v 16:05 | Reagovat

Vůči všem Bohorouhačům, co v jakékoliv souvislosti se jménem  v jakékoliv souvislosti  počínaje Velikým Pátkem Velikonočních svátků 2009 anebo i později dopustí na Internetu, v tisku či v jakýchkoliv jiných médiích jakéhokoliv rouhání se vůči Ježíši Kristu, Církvi, Panně Marii a svatým nebo jakékoliv jiné urážky Boží, anebo počínaje Velikým Pátkem Velikonočních svátků 2008 již dříve vzniklé takovéto své Bohorouhavé webové stránky, diskusní fóra či jiné webové soubory na Internetu ponechají i nadále, jakož i vůči těm, kteří s tímto jejich jednáním budou svou vlastní aktivitou nebo pasivitou fakticky konkludentně souhlasit, a také i vůči těm, kteří kdykoliv od okamihu vyslovení této kletby, originál nebo jakýkoliv překlad textu této kletby budou kdekoliv publikovat v obsahově úmyselně pozměněné či zkreslené podobě vyslovuji: Ve jménu Boží síly a Boží moci mého Pána Ježíše Krista, ve Kristově jménu Vás já všechny proklínám - ať invaliditě, mrzáckému postiženi a kruté bolesti v čase pozemského života dojdou Vaše děti. Amen!!!

83 acko acko | 2. února 2009 v 21:11 | Reagovat

kazatel: hej nepřeháníš to trochu?

84 warhammer warhammer | 7. února 2009 v 21:11 | Reagovat

Pro kazatel:

Hm tak ty jsi dobrá piča.

Ave Satanas.

85 acko acko | 22. února 2009 v 0:15 | Reagovat

warhammer: už me to ale vazne prestava bavit, tebe asi ne, že?

86 Skaven Skaven | 19. března 2009 v 1:02 | Reagovat

to je ale týpek co? Prostě příde a totálně to tu zabije. Jen tak dál :)

87 Tempest Tempest | 20. května 2009 v 9:27 | Reagovat

hele kdokoliv má něco proti satanismu tak co sem vůbec lezete když neumíte nic jinýho než je jen urážet!!!!!!!

88 Skaven Skaven | 2. července 2009 v 21:31 | Reagovat

Tempest: Mě osobně dělá větší potěšení si z takových lidí dělat legraci.
I tak co by se tu dalo jinýho dělat než se hromadně buzerovat?

89 warhammer warhammer | 25. července 2009 v 0:41 | Reagovat

Pro acko:
Já se bavím vždycky.

Pro Skaven:
Skavení jsou známí svým plíživým a zákeřným způsobem boje. Jsou to totiž slaboučcí, ubozí tvorečkové.

Ave Satanas.

90 Skaven Skaven | 31. července 2009 v 1:28 | Reagovat

warhammer:Já si tenhle nick nezvolil abych si tu hrál na krysu jako ty na temnopána, takže neboj sem silnej a pevnej člověk. A z poza rohu tě zákeřně taky nikdy nesundám.

91 Dr. Morbid Dr. Morbid | 11. srpna 2009 v 16:56 | Reagovat

Pro kazatel: :D :D :D
Dobře ty chlapče. Právě si dokázal, jak chudý na duchu jsi.
Ah, takhle se zasmát, to je dobré pro zdraví moje probité zdraví. Díky ti otče. Nějaký další vtip v reperoáru by nebyl? Prosím. Aspoň jeden. ;D

Dr.Morbid

92 Dr. Morbid Dr. Morbid | 11. srpna 2009 v 16:57 | Reagovat

*propité
Nebiju se, kdyz se muzu radsi opit:D

93 Dr. Acula Dr. Acula | 4. dubna 2010 v 23:56 | Reagovat

hele jako sry ale to o antikulturník satanismu je fakt dost slošná píčovina :D nevim jak satanisti ze zbytku republiky ale tady u nas v Ově o satanovi uvažujem vcelku hodně a stejně poslouchame black metal :I :)

94 polda polda | E-mail | 25. července 2012 v 11:46 | Reagovat

nekdo, kdo si hraje na upira a o satanistech tvrdi, ze nejsou kreativni, ten je primo k popukani:-) a vazit si papeze? taktez velka legrace:-)

95 ADAM SOBOTKA LENNON HIPPY ADAM SOBOTKA LENNON HIPPY | E-mail | 28. června 2013 v 18:32 | Reagovat

[41]: TomPro jseš jednička :-))

A to jsem jak křest´anský lidumil, tak laveyanský satanista. Satana nepojímám jako nadpřirozné živoucí zlo, ale jako živý přírodní symbol nekonformity a originality. Jestli jsou satanisté neoriginální tak jsem zřejmě ten největší nonsatanista zejm. v Čechách:-) AVE.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama