. Mám za to, Živote, že po sobě necháváš mnoho smrtí; bezpochyby i já zemřel, a to nejméně desettisíckrát předtím..

Srpen 2006


schizofrenie

29. srpna 2006 v 10:16 psychologie
Pronásledují je, odposlouchávají, trápí, ale také jim vyprávějí vtipy. Kdo? Bludy a halucinace - věrní průvodci lidí trpících schizofrenií..


osud

23. srpna 2006 v 19:05 básničky
Neposkvrněná
a přesto toužím po hříchu,
Nedoceněná
a dechem lapám po tichu.

peklo začíná na nebi

21. srpna 2006 v 12:28 citáty
Jen zlomek vteřiny, milimetr. Jak krátká je cesta mezi životem a smrtí. Někdy cítíš pokušení udělat krok a podívat se sám.. Není snadné umírat..


satanistické symboly

16. srpna 2006 v 9:56 satanismus
Jako symboly Satana je často používán : číslo 666 (podle Janova zjevení je toto číslo symbolem Antikrista hlásajícího příchod ďábla-Satana: …viděl jsem šelmu.. dělala znamení ke cti té první šelmy, vykonávala veškerou její moc.. kdo má rozum, ať sečte číslice té šelmy. To číslo označuje člověka, a je to číslo šescet šedesát šest..

sexuální příručka z roku 1894

13. srpna 2006 v 17:34 | www.borisblade.borec.cz |  sexuální příručka z roku 1894
RADY A POKYNY PRO MLADOU NEVĚSTU, KTERAK SE CHOVATI A JAK ZACHÁZETI S INTIMNÍMI A OSOBNÍMI VZTAHY VE SVAZKU MANŽELSKÉM KU PROSPĚCHU NEZRUŠITELNOSTI TÉTO POŽEHNANÉ SVÁTOSTI A PRO SLÁVU BOŽÍ
Autor: Napsala Ruth Smythersová, milovaná žena reverenda L.D.Smytherse, pastora arkadické metodistické církve, při výročním regionálním shromáždění.
Vydáno léta páně 1894Proč..??

6. srpna 2006 v 12:43 povídky
Na zeleném koberci z trávy seděla dívka a k tělu si tiskla kolena na kterých měla položenou hlavu a dívala se na západ slunce a přemýšlela o svém životě. Zlaté slunce se sklánělo za město a vydávalo slabé paprsky které dívku lechtaly na sněhově bílé tváři. Studený vítr si pohrával s Lilithinými havraními vlasy a s trávou která ji obklopovala. Zavřela oči a vzpomínala na to jak se dřív smála, bavila se s kamarády, chodila na diskotéky... Vždyť ona měla to štěstí že měla všechno co si kdy přála, dobré známky, spousty přátel, kluka který ji miloval stejně jako ona jeho.. Ale teď to bylo pryč, všechno zmizelo jako mávnutím kouzelného proutku. A teď je tady, v novém městě, s novými lidmi, úplně jiná..