. Mám za to, Živote, že po sobě necháváš mnoho smrtí; bezpochyby i já zemřel, a to nejméně desettisíckrát předtím..

Září 2006


Hypnóza – změněný stav vědomí

24. září 2006 v 10:06 | www.seniortip.cz |  hypnóza
Snad žádný z psychických jevů není opředen tolika mýty a zdánlivými záhadami jako hypnóza. Ačkoli se ve stavu hypnózy neuplatňují žádné mechanismy, které by ležely mimo okruh zákonitostí, jimiž se řídí ostatní psychické procesy, zůstávají některé otázky související s hypnotickou sugescí přece jen dosud vědou nezodpovězené. Proto se tak rádi tohoto tématu zmocňují vyznavači nejrůznějších mimovědeckých koncepcí - teorie minulých životů počínaje a magií konče.


apokalypsa

24. září 2006 v 9:50 apokalypsa
Apokalypsa, ἀpοκάλυψις (apokalypsis "zjevení, odhalení"), je staroveký literární druh. Je velmi obtížné urcit jeho presné prvky a definovat, které spisy jsou apokalypsy, a které nikoli. Vetšinou se jedná o spisy, v nichž nejakému človeku (prorokovi) je skrze nebeského (andělského) prostredníka zjevena nadprirozená pravda

John Lennon

24. září 2006 v 9:23 básničky
Netrhej motýlům křídla,
Protože potom pláčou.

cikánský horoskop

24. září 2006 v 9:22 znamení zvěrokruhu
Poznejte starý cikánský horoskop, jeho znamení a výklad, tak jak se traduje vyprávěním po generace na jihu Francie. Symboly jednotlivých znamení mají svůj původ v předmětech, které obklopovaly pradávné kočovníky na jejich cestách.

fobie

23. září 2006 v 18:35 fobie
Fobie - chorobný strach prožívaný jako úzkost. Má svůj předmět, na nějž je vázán (osoba, zvíře, věc, jev, situace ap.) a podle něhož je pojmenován, např. antropofobie (strach z lidí), aichmofobie (strach z ostrých předmětů.)


dynamické vlastnosti osobnosti

23. září 2006 v 17:43 psychologie
dynamické vlastnosti jsou vlastnosti vztahující se k citovému reagování = temperament (jak intenzivně člověk reaguje na podněty), je dán vrozeným biologickým základem, ale lze ovlivnit i výchovou (i když jen minimálně).

způsoby sebepoškozování

23. září 2006 v 17:34 sebevražedné chování
Sebepoškozování představuje chování bez vědomého a cíleného záměru zemřít, jehož důsledkem je poškození tělesné integrity. Přesná definice takového jednání je nesnadná a nemá charakter přesné klinické deskripce a klasifikace.

smrt

9. září 2006 v 14:51 | gabriella |  básničky
Plakal, byl nemocen
Plakal, byl zdráv
Byl šťastný, plakal
Byl smutný, tak spal

Publius Cornelius Tacitus

1. září 2006 v 19:51 citáty
Nápadněji dávají najevo smutek ti, kteří mají menší bolest.