. Mám za to, Živote, že po sobě necháváš mnoho smrtí; bezpochyby i já zemřel, a to nejméně desettisíckrát předtím..

Říjen 2006


sum41 - pieces

28. října 2006 v 21:33 co mě upoutalo
Zkoušel jsem bejt perfektní, ale nestálo to za to. Nevěřím, že tím budu víc skutečnej. Myslel jsem, že to bude snadný, ale nikdo mi nevěří, že jsem myslel vážně všechno co jsem řekl.metody při mučení čarodějnic

14. října 2006 v 20:04 čarodějnice
Postupy mučení i mučící nástroje se lišily podle okolností a míst výskytu, avšak v zásadě tortura obsahovala čtyři stupně.

hon na čarodějnice

14. října 2006 v 19:58 čarodějnice
Vesnické čáry, magie, kacířství a satanismus zrodily víru v čarodějnice. Během asi 250 let, počínaje 15. stoletím, bylo po celé Evropě posláno na smrt pro údajné čarodějnictví odhadem kolem 150 000 - 200 000 lidí.


stigmata

12. října 2006 v 19:51 Stigmata
Původně jde o vypálené znamení, které se v antice vypalovalo zločincům a otrokům. V bibli se mluví o "Kainovu znamení", které označuje Kaina jako již Bohem potrestaného a vyhoštěného z lidské společnosti. Jako stigmata se však označují především vtisknutí ran na místech těla, kde byly "rány Kristovy". K nejznámějším případům stigmatizace patří Tereza z Konnersreuthu a Pater Pio. Obvykle se rány objevují na rukou, na nohou, na boku a jako krvavý kruh po trnové koruně. Rány na rukou a nohou obvykle sahají až na druhou stranu, stále krvácí, podle výpovědí způsobují svým nositelům bolest. Podle tvrzení nositelů se rány na těle vyskytnou náhle.

noční telefon

10. října 2006 v 22:31 | camper |  co mě upoutalo
Tiché zvonění mobilu se tlumeně ozvalo do tmy. Jednou, podruhé, potřetí. Pak se rozsvítila lampička a čísi ruka vyndala přístroj z kabelky.
"Tome, jsou čtyři ráno..." ozval se rozespalý hlas.
Ve sluchátku bylo ticho.
"Tome? Jsi tam?""Ano...," i v jeho hlase zněla únava, "ano, jsme tady, Jenny."
"No? Tak...tak proč voláš?"
Chvíli byl slyšet jen jeho tichý dech, jak šumí do ticha. Pak se ozval znovu.
"Víš, Jenny, já jsem přemýšlel. Celou noc... dlouho, už od rána."
Mlčela.

jsem

10. října 2006 v 22:15 | marpo |  co mě upoutalo
Já jsem to, co jsem
A svůj život si držím pevně v rukou
Dám ti radu, kámo:
Dej si pozor na svoje myšlenky
Protože tvoje myšlenky přecházejí v slova
Dej si pozor na svoje slova
Protože tvoje slova přecházejí v činy
Dej si pozor na svoje činy
Protože tvoje činy přecházejí v záliby
Dej si pozor na svoje záliby
Protože tvoje záliby tvoří tvůj charakter
Dej si pozor na svůj charakter
Protože tvůj charakter je tvoje budoucnost