. Mám za to, Živote, že po sobě necháváš mnoho smrtí; bezpochyby i já zemřel, a to nejméně desettisíckrát předtím..

Prosinec 2006smrt

30. prosince 2006 v 14:56 lidstvo
Smrt je provázena konečným obřadem lidského života, je poslední z řetězce životních změn. Jen vzácně se na ni pohlíží jako na úplný konec existence, ale spíše jako na přeměnu do jiného stavu bytí. Víra, že smrt není konec, je vyjádřena různými rituály, které se pokoušejí spojit smrt a znovuzrození a překonat psychické odmítání stáří.

Řád templářů

23. prosince 2006 v 21:59 sekty, manipulace, náboženství
Řád templářů byl největším a nejmocnějším křesťanským rytířským řádem středověku. Celý název řádu zněl Chudí rytíři Krista a Šalomounova chrámu (Pauperes commitiones Christi templique Salomonici), obecně se používá termín templářští rytíři či templáři. Řád byl založen roku nebo 1119 jako důsledek první křížové výpravy do Svaté země (1096-1099). Úkolem řádu bylo pomoci chránit nově založené Jeruzalémské království proti nepřátelským muslimským sousedům a zajistit bezpečnost pro zástupy poutníku z Evropy, putující do Jeruzaléma po jeho obsazení. Jejich odznakem byly bílé pláště, doplněné záhy o typické červené kříže.citáty

5. prosince 2006 v 18:17 citáty
Falešný přítel je horší než nepřítel, protože nepříteli se vyhýbáš, zatímco příteli věříš..

anketa

2. prosince 2006 v 19:47 co mě upoutalo
líbí se vám tenhle vzhled víc, než ten starší..?