. Mám za to, Živote, že po sobě necháváš mnoho smrtí; bezpochyby i já zemřel, a to nejméně desettisíckrát předtím..

Červen 2007

Vždycky je horšího víc, než dobrého

28. června 2007 v 20:23 citáty
Semper sunt plura deteriora bonis


My děti ze stanice Zoo

6. června 2007 v 10:56 co mě upoutalo
Christiane F., celým jménem Christiane Vera Felscherinow (20. května 1962) je ústřední postavou knihy My děti ze stanice Zooa později stejně úspěšného filmu. Christiane F. je autentickou postavou, podkladem pro knihu i pro film je její autobiografické vyprávění o svém osudu.